Wegwijzer Fysieke Belasting

Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysiek zwaar werk kan de duurzame inzetbaarheid belemmeren. Door simpele acties, procesveranderingen en de inzet van hulpmiddelen wordt het werk lichter en worden medewerkers duurzaam inzetbaar.

Maar hoe pak je dat aan?

de vijf stappen van de wegwijzer fysieke belasting

Deze wegwijzer helpt je op weg in 5 stappen. Het vormt een stappenplan voor verbeteringen en laat ook zien hoe je zorgt voor draagvlak en een goede implementatie en borging van de verbeteringen. De Wegwijzer is nu uitgebreid met een verkorte versie.
Download de wegwijzer fysieke belasting (PDF)

Wat levert het toepassen van deze wegwijzer mij op?

De wegwijzer Fysieke belasting is een hulpmiddel om op een gestructureerde wijze echt aan de slag te gaan. Als je weet of denkt dat de fysieke belasting van het werk te hoog is, kun je met het doorlopen van de stappen de signalen in kaart brengen en een plan opstellen om de knelpunten aan te pakken.

Ervaringen delen

Wil je ervaringen met de Wegwijzer delen? Of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact met ons op