Veelgestelde vragen

Hieronder vind je veelgestelde vragen over het gebruik van de beoordelingsinstrumenten voor fysieke belasting op deze website. Heb je andere vragen over de instrumenten of over andere informatie op deze website? Neem dan gerust contact met ons op.

Klachten aan het bewegingsapparaat veroorzaken een derde van het verzuim en de WIA-intrede. Fysieke belasting, of lichamelijke belasting, is de kern van het probleem en vormt daarmee een belemmering voor een duurzame gezonde en productieve inzet van medewerkers. De kosten voor het bedrijfsleven en de overheid zijn hoog. Het belang van goed inzicht in de fysieke belasting en mogelijke risico’s die dit met zich meebrengt is dan ook duidelijk. Het kan gaan om fysiek zwaar of repeterend werk in de bouw of industrie of om statische belasting van mensen, die veel en langdurig met computers werken of mensen die langdurig in ongunstige werkhoudingen moeten werken. Aspecten van de fysieke belasting zijn: tillen en dragen, duwen en trekken, krachtuitoefening met de handen (hand-armtaken), ongunstige werkhoudingen en werken met trillend handgereedschap.

Fysieke belasting kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, pezen, gewrichten). Dat is niet alleen vervelend voor de werknemer, maar ook voor het bedrijf. Door het gebruik van de beoordelingsinstrumenten weet je welke risico’s de fysieke belasting met zich meebrengt en kunnen effectieve maatregelen genomen worden. Dit draagt bij aan de preventie van bewegingsapparaatklachten en een duurzaam gezonde en productieve inzet van je medewerkers.

Nee, je bent nog steeds verplicht om een RI&E uit te voeren en, als daar aanleiding voor is, een plan van aanpak te schrijven. Als uit de RI&E blijkt dat er in jouw bedrijf mogelijk knelpunten zijn op het gebied van fysieke belasting, dan kun je de checklist fysieke belasting gebruiken om na te gaan om welke risico’s het precies gaat. Soms is een RI&E erg globaal en ook dan kun je de checklist gebruiken om meer inzicht te krijgen welke risico’s aanwezig zijn. Als de RI&E duidelijk aangeeft dat er knelpunten zijn bij bijvoorbeeld hand-armtaken of ongunstige werkhoudingen kunnen de niveau II instrumenten je verder helpen in het bepalen van de precieze knelpunten daarbij en dus de meest efficiënte maatregelen.

Lees op de website van het Steunpunt RI&E meer over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Als de checklist risico’s laat zien, worden vervolgstappen geadviseerd om erachter te komen wat onderliggende risicofactoren zijn. Bij ‘rode situaties’ van de Hand Arm risicobeoordelingsmethode (HARM), het Werkhoudingeninstrument (WHI), Duw en Trek Check (DUTCH) of Beter Achter je Schermen (BAS) zijn de onderliggende risico’s uit het resultatenoverzicht op te maken. Onderaan het resultatenscherm zijn ook voorbeeldoplossingen voor de verschillende oplossingsrichtingen beschreven. Daar zijn in jouw specifieke situatie wellicht varianten op te verzinnen. Je kunt ook de arbocatalogus van je bedrijf of branche raadplegen voor mogelijke maatregelen waarmee je knelpunten voor fysieke belasting kunt oplossen.

Om de instrumenten te kunnen gebruiken, moet je eerst inloggen. Als je de instrumenten nooit eerder gebruikt hebt, moet je hiervoor eerst een account aanmaken. Klik daarvoor op ‘Account aanmaken’ en vul vervolgens de informatie in de velden in. Na versturen van de gegevens krijg je een bevestiging per e-mail en kun je je account activeren. Je persoonsgegevens bij het aanmaken van het account worden via een beveiligde verbinding verzonden. Zodra je ingelogd bent, kun je gebruik maken van de instrumenten en worden je beoordelingen bewaard, zodat je deze bij een later bezoek nog eens kunt bekijken. De resultaten van je beoordelingen worden opgeslagen in een database die alleen voor jezelf en voor TNO toegankelijk is.

Je persoonsgegevens bij het aanmaken van je account worden via een beveiligde verbinding verzonden. De resultaten van j beoordelingen worden opgeslagen in een database die alleen voor jezelf en voor TNO toegankelijk is. Zodra je ingelogd bent, kun je gebruik maken van de instrumenten en worden je beoordelingen bewaard, zodat je deze bij een later bezoek nog eens kunt bekijken. Ook kun je deze beoordeling gebruiken om het effect van een maatregel te bepalen, door vergelijking van de beoordeling voor en na invoering van de maatregel.

TNO gebruikt de database voor twee doeleinden. Ten eerste om de doelgroep van de instrumenten te benaderen voor het testen of evalueren van (nieuwe versies van) de instrumenten. Bij het registreren word aan je gevraagd of je hier bezwaar tegen hebt. Ten tweede wordt de database gebruikt voor het uitvoeren van analyses. Bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in de risicofactoren die voorkomen in de praktijk. Dit levert weer nieuwe kennis op voor bepaalde soorten belasting, branches of beroepen. Voorafgaand aan deze analyses worden de gegevens van de beoordelingen losgekoppeld van de persoonsgegevens van de beoordelaar. De beoordelingen zijn dus niet herleidbaar tot een bepaalde persoon of bepaald bedrijf.

Er zijn geen kosten aan het gebruik van de instrumenten verbonden. Je moet je wel registreren, zodat het mogelijk is om je beoordelingen op te slaan en te vergelijken met beoordelingen die je eerder hebt gedaan of in de toekomst zal doen.

Op dit moment zijn de instrumenten in het Nederlands en Engels beschikbaar. De Hand Arm beoordlingsmethode (HARM) is ook in het Zweeds beschikbaar. Wellicht dat er in de toekomst andere vertalingen aan toegevoegd worden. Wil je de instrumenten in een andere taal toe kunnen passen? Dan kun je dit via het contactformulier kenbaar maken en zullen we je benaderen en informeren over de mogelijkheden.