Instrumenten beoordelen fysieke belasting

Met onderstaande instrumenten kun je de fysieke belasting in je bedrijf beoordelen. Start met de checklist fysieke belasting voor een eerste risico-inventarisatie van alle vormen van fysieke belasting, of duik de diepte in met een specifiek instrument als je al weet op welk onderdeel er knelpunten zijn. De Wegwijzer Fysieke Belasting helpt bij de aanpak van fysieke belasting.

Tip: bekijk het webinar Instrumenten fysieke belasting (YouTube) voor meer uitleg over de instrumenten.

Meer informatie over de onderbouwing van een instrument is te vinden op de informatiepagina van het instrument. Of lees eerst meer informatie over fysieke belasting.


Checklist Fysieke Belasting

Gebruik de checklist fysieke belasting voor een eerste risico-inventarisatie van mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. De resultaten geven een overzicht van de aanwezige risico’s van de beoordeelde taak. Dit instrument is ook beschikbaar in het Engels.

Lees Checklist Fysieke Belasting

Hand arm risicobeoordelingsmethode (HARM)

HARM geeft inzicht in de risico’s door hand- armtaken. In 6 stappen bepaal je per taak het risico op arm-, nek- of schouderklachten. Dit instrument is ook beschikbaar in het Engels en in het Zweeds.

Lees Hand arm risicobeoordelingsmethode (HARM)

Werkhoudingeninstrument (WHI)

Gebruik dit instrument om te bepalen of er gezondheidsrisico’s zijn door ongunstige werkhoudingen. De resultaten geven aan of, en zo ja bij welke specifieke houdingen dit het geval is. Dit instrument is ook beschikbaar in het Engels.

Lees Werkhoudingeninstrument (WHI)

Duw en Trek Check (DUTCH)

Gebruik deze checklist om de fysieke belasting te bepalen die optreedt bij het uitvoeren van duw- en trektaken. Het instrument is relatief eenvoudig toe te passen; er zijn geen krachtmetingen nodig. Dit instrument is ook beschikbaar in het Engels.

Lees Duw en Trek Check (DUTCH)

Beter achter je schermen (BAS)

Met deze checklist kunnen werknemers zelf nagaan of ze de werkzaamheden achter een beeldscherm op een gezonde manier doen. Ook beschikbaar in het Engels.

Lees Beter achter je schermen (BAS)

App BewustBelast

Deze app is voor werknemers die te maken hebben met fysieke belasting. Het helpt bij de bewustwording en geeft inzicht in de eigen rol bij het verbeteren van situaties. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS.

Lees App BewustBelast

Wegwijzer Fysieke Belasting

De Wegwijzer Fysieke Belasting helpt bedrijven in 5 stappen met een gedegen aanpak van de fysieke belasting. In de Wegwijzer zijn oplossingen voor veel voorkomende knelpunten opgenomen en een kosten-batenanalyse. Dit instrument is ook beschikbaar in het Engels.

Lees Wegwijzer Fysieke Belasting

Instrumenten voor de zorg

Hier bieden we een overzicht van websites met een aantal belangrijke instrumenten en kennis over aanpak fysieke belasting in de zorg.

Lees Instrumenten voor de zorg

Hoe Top Werk Jij?

In de test kunnen werknemers aangeven welke fysieke taken zij normaal gesproken op het werk doen. Het resultaat geeft aan of er mogelijke knelpunten zijn en wat er mogelijk is om dit te verbeteren.

Lees Hoe Top Werk Jij?

Body mapping en hazard mapping

In de test kunnen werknemers aangeven welke fysieke taken zij normaal gesproken op het werk doen. Het resultaat geeft aan of er mogelijke knelpunten zijn en wat er mogelijk is om dit te verbeteren.

Lees Body mapping en hazard mapping