Bedömningsverktyg


Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM)

HARM ger insikt i riskerna med hand-arm-uppgifter. Du kan fastställa risken för besvär av armar, nacke eller axlar i 6 steg. Detta instrument finns även på holländska och engelska.

Lees Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM)