Hand arm risicobeoordelingsmethode (HARM)

Wat is de Hand-arm risicobeoordelingsmethode?

HARM is een gevalideerde methode om het risico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen bij hand-armtaken.

De methode helpt om:

  • inzicht te krijgen in de aanwezigheid van gezondheidsrisico’s;
  • vast te stellen wat de belangrijkste risicofactoren zijn;
  • na te gaan of maatregelen het gewenste effect hebben (d.w.z. vermindering van het risico).

De beoordeling gebeurt per taak; de uitkomsten gelden dus voor alle werknemers die die taak uitvoeren. Het is geen beoordeling per werknemer, per functie of per dag.

Belangrijk: als er in de organisatie functies zijn met meerdere risicovolle taken op een dag, raadpleeg dan een expert op het gebied van lichamelijke belasting.

HARM is een betrouwbaar en relatief eenvoudig toe te passen instrument. De methode is gebaseerd op kennis over risicofactoren uit de literatuur, aangevuld met expertoordelen. De methode is gevalideerd. Verbeteringen op basis van vragen aan gebruikers van de methode over hun ervaringen en ideeën zijn verwerkt in HARM2.0.

Lees in de volgende artikelen meer over de onderbouwing en toepassing:

Voor welke taken is de Hand-arm risicobeoordelingsmethode bedoeld?

De methode is geschikt voor de beoordeling van hand-armtaken. Dit zijn taken waarbij vooral de handen en armen actief zijn, en de benen en romp nauwelijks. Bijvoorbeeld bij (de)montage, sorteren, inpakken, schuren van houtwerk en het werk in een kapsalon.

De methode is te gebruiken voor:

  • taken die in totaal langer duren dan 1 uur op een dag
  • taken waarbij de krachtuitoefening met 1 hand onder de 6 kg/60 N bedraagt. (Dit is ongeveer evenveel als de kracht die nodig is om een ruim voor de helft gevulde emmer water te tillen)
  • alle hand-armtaken behalve beeldschermwerk

De methode is geschikt voor het uitvoeren van risicobeoordelingen bij volwassen werknemers van 18 – 67 jaar, in alle branches en sectoren.

Deze methode is niet geschikt voor taken waarbij met name de rug en/of benen actief zijn, zoals tillen, dragen, duwen, trekken (hiervoor verwijzen we naar de Duw- en trekcheck) en bij werken in gebogen of geknielde/gehurkte houdingen (hiervoor verwijzen we naar het Werkhoudingeninstrument).

Wie kan deze beoordelingsmethode gebruiken?

HARM is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf, zoals preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, personeelsfunctionarissen, HRM-ers of – in kleine bedrijven – de directeur zelf. Ook arbodeskundigen kunnen gebruik maken van de methode. 

Hoe werkt deze beoordelingsmethode?

De methode vereist geen specifieke voorkennis. Voor de risicobeoordeling doorloop je een aantal stappen waarin je de belasting bij de betreffende taak beoordeelt. Per stap vul je het resultaat in van een beoordeling of observatie.

We raden aan om de handleiding uit te printen en tijdens de beoordeling bij de hand te houden. In de praktijk blijkt het erg handig om HARM in te vullen aan de hand van video-opnamen van de taak, waarop de handelingen en houdingen goed te zien zijn en beelden te pauzeren zijn.

Hoe lang duurt de beoordeling via deze methode?

De beoordeling van de eerste taak zal naar verwachting ongeveer een uur in beslag nemen. De volgende taken gaan sneller: afhankelijk van de hoeveelheid handelingen en beschikbare informatie rond de 30 minuten. Stap 3 en 4 kosten doorgaans meer tijd dan de andere stappen.

De Hand-arm risicobeoordelingsmethode is zowel digitaal als op papier beschikbaar.