Position paper exoskeletten voor fysiek zwaar werk

TNO doet onderzoek naar de effectiviteit van exoskeletten en maakte op basis van eigen en andere onderzoeken de stand van zaken op. Het position paper “Exoskeletten voor fysiek zwaar werk” geeft een overzicht van waar we nu staan. Daaruit blijkt dat exoskeletten kunnen helpen om de fysieke belasting te verlagen, maar dat er voor gebruik in de praktijk nog wel wat haken en ogen aan zitten.

Titelpagina position paper Exoskeletten voor fysiek zwaar werk

Het position paper geeft een overzicht van de verschillende typen exoskeletten die op dit moment beschikbaar zijn, de techniek en de toepassing ervan. Op basis van onderzoeken naar de effectiviteit van de exoskeletten wordt antwoord gegeven op de vraag of exoskeletten daadwerkelijk de fysieke belasting kunnen verlagen en klachten kunnen tegengaan. Maar voor toepassing in de praktijk is meer nodig dan effectiviteit. Daarom wordt ook de acceptatie en beleving van exoskeletten meegenomen: wat zijn voordelen en nadelen van exoskeletten? Hoe worden exoskeletten in de praktijk toegepast? Hieruit volgen aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling en implementatie van exoskeletten.

Klik hier voor het position paper (PDF)

Toepassing in de praktijk

De exoskeletten die op dit moment worden gebruikt ondersteunen specifieke lichaamsdelen, zoals de armen of de onderrug. Ze verlagen daarbij de fysieke belasting op die lichaamsdelen. In de praktijk stelt de inzet van exoskeletten voor werk hoge eisen aan het ontwerp: een medewerker wil niet gehinderd worden bij de uitvoering van het werk. De effectiviteit is dan ook sterk use-case afhankelijk. Daarnaast is er de vraag “wat zijn exoskeletten?”. Zijn het arbeidsmiddelen, gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), medische hulpmiddelen of een combinatie daarvan? Deze vraag is van belang met het oog op de eisen die worden gesteld aan de veiligheid en gezondheid bij toepassing van exoskeletten.