Pay it forward bijeenkomst: Vebego Cleaning Services

Vebego Cleaning Services pakt de fysieke belasting van schoonmaakwerk serieus aan. Dat zagen 30 deelnemers aan de Pay it forward (PIF) bijeenkomst over fysiek werk in de schoonmaak op 9 februari in Amsterdam. We maakten kennis met de visie van Vebego op fysieke belasting en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Ergocoaches, opgeleid door Buro voor Fysieke Arbeid, lieten zien hoe de aanpak er in de praktijk uitziet. Daarnaast werd de nieuwe ‘wastemover’ getoond, waarmee een zware papierbak fluitend verplaatst wordt.  

Schoonmaak is fysiek zwaar werk

Denk aan bukken bij schoonmaken van wc’s, reiken bij het schoonmaken van bureaus en trekken/duwen van zware papierbakken. Femy van de Wege vertelt over de visie, waarin hun aanbod van ‘Great Work’ staat voor een gezonde balans tussen de menselijke maat en commerciële belangen. Om het schoonmaakwerk minder zwaar te maken nam Vebego, samen met Buro voor Fysieke Arbeid, verschillende technische maatregelen, zoals schoonmaken aan de hand van sensordata die prioritaire gebieden laten zien. Ook zijn betere materialen aangeschaft en is in eigen beheer een ‘wastemover’ ontwikkeld voor het verplaatsen van een zware papierbak. Het resultaat is dat medewerkers minder fysieke klachten hebben, maar ook graag bij Vebego blijven.

Compilatie van de Pay it forward bijeenkomst met Vebego Cleaning Services in 2023

Goede Praktijken

Met haar aanpak was Hago Next één van de winnaars van de vijftiende editie van de Goede Praktijken Competitie 2021. Lees hier meer over de aanpak van Vebego (voorheen Hago Next).

Pay it forward bijeenkomsten

De Pay it forward bijeenkomsten zijn een voorbeeld van de activiteiten van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Het netwerk is bedoeld voor organisaties die fysieke belasting willen aanpakken. We zijn blij dat we deze inspirerende PIF-bijeenkomsten weer kunnen voortzetten en hopen u de volgende keer te zien. Het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk is een initiatief van TNO, Buro voor Fysieke Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en maakt sinds september 2022 onderdeel uit van het bredere netwerk gezond en veilig werk. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. Volg ons op LinkedIn en bekijk onze website.