Checklist Fysieke Belasting

Waarom de checklist fysieke belasting?

Fysieke belasting op het werk kan leiden tot klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) en soms zelfs tot uitval van werknemers. Om klachten te voorkomen, moet eerst duidelijk worden of er sprake is van risico’s. Dit kan betrekking hebben op alle lichaamsdelen en werkzaamheden.

Met deze checklist krijg je in korte tijd een indicatie van de mogelijke risico’s die in een taak aanwezig zijn voor alle aspecten van fysieke belasting. Daaruit volgt een overzicht van de resultaten per onderdeel van fysieke belasting. Op onderdelen waar geen risico’s worden gevonden, zijn ook geen vervolgacties nodig. Als er wel een risico wordt gesignaleerd, word je op dat onderdeel doorverwezen naar een vervolginstrument voor een gedetailleerdere risicobeoordeling en concrete tips.

Wie kunnen de checklist gebruiken?

De checklist fysieke belasting is bedoeld voor verantwoordelijken voor de arbeidsomstandigheden in een bedrijf, zoals preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, personeelsfunctionarissen, HRM-ers of – in kleine bedrijven – de directeur zelf. Ook arbodeskundigen kunnen gebruik maken van de methode.

Hoe werkt de checklist fysieke belasting?

Voor deze checklist is geen specifieke voorkennis vereist. Per vraag zijn duidelijke instructies aangegeven. Op de resultatenpagina wordt een overzicht van de beoordelingen per onderdeel gegeven. Indien nodig word je doorverwezen naar (specifieke) vervolginstrumenten. De checklist is bedoeld als eerste stap (stap 0) in een risicobeoordeling. De resultaten geven een indicatie van de mogelijke risico’s. De checklist kan niet in plaats van een gedetailleerde risicobeoordeling worden gebruikt.  

Vervangt deze checklist een RI&E?

Nee, je bent nog steeds verplicht om een RI&E uit te voeren en, als daar aanleiding voor is, een plan van aanpak te schrijven. Als er door de RI&E mogelijke knelpunten op het gebied van fysieke belasting gesignaleerd worden of als fysieke belasting alleen globaal in de RI&E opgenomen is, kun je de checklist gebruiken om na te gaan of en op welke onderdelen van fysieke belasting een gedetailleerde risicobeoordeling nodig is. Als de RI&E al duidelijk aangeeft welke knelpunten er bestaan wat betreft fysieke belasting, dan is het niet nodig deze checklist in te vullen.

Bekijk de demo
In deze demo kun je de vragen bekijken en zijn dummie-antwoorden gegeven.