App BewustBelast

Het creëren van een gezonde werksituatie is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers samen. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. De app is een hulpmiddel voor teams om samen bewust gezonde keuzes te kunnen maken. De app is vrij beschikbaar en biedt een laagdrempelige manier voor teams om het onderwerp op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

Een app voor werknemers en werkgevers

De BewustBelast app is een hulpmiddel voor teams om klachten door fysiek zwaar werk te voorkomen of te verminderen. Het doel van de app is om werknemers te ondersteunen bij het krijgen van inzicht hun eigen risico’s, laten zien welke invloed ze zelf hebben om risico’s te verminderen en stimuleren daar echt mee aan de slag te gaan: zelf, als team of samen met de preventiemedewerker. Zowel op het werk als in de privé-situatie kan de werknemer daar voordeel van hebben.

De app BewustBelast is een hulpmiddel voor werknemers met fysiek zwaar werk. Met het doorlopen van de app leren werknemers welke werkzaamheden binnen hun eigen werk risico’s op klachten met zich meebrengen. Hiermee vergroot het risico-bewustzijn van werknemers.

Na het doorlopen van de zelf-evaluatie kiezen gebruikers welke knelpunten ze weg willen nemen. Voor de gekozen knelpunten krijgt de gebruiker een aantal adviezen en acties om mee aan de slag te gaan. Bij het uitvoeren van de acties wordt vanuit de app gecoacht: met herinneringen, vragen over de voortgang en de vraag of ondersteuning gewenst is. Werknemers leren wat ze zelf kunnen doen om hun werksituatie te verbeteren. Daarnaast leren ze bij wie ze terecht kunnen als ze oplossingen niet zelf kunnen implementeren.

Doordat werknemers ook invullen waarom het voorkomen of verminderen van klachten door het werk belangrijk voor ze is, worden werknemers gestimuleerd om werk te maken van de acties. Het actieplan duurt 6 weken. In die 6 weken leert de werknemer wat belangrijk is bij het uitvoeren van taken en bespreekt de werknemer, indien daar behoefte aan was, knelpunten met de preventiemedewerker of leidinggevende.

Voor welk werk is de app BewustBelast geschikt?

De app BewustBelast is voor alle beroepen waar sprake is van fysiek zwaar werk te gebruiken. Denk aan tillen, duwen van karren, werken in ongunstige lichaamshoudingen, repeterende handelingen of werken met trillend handgereedschap. De app kan in alle sectoren gebruikt worden, van productiewerkzaamheden tot werk in de bouw en het verzorgen van patiënten.

Gratis gebruik

De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS (minimale versies: Android 9.0, iOS 10.0).

Aan de slag

Wil jij de app inzetten in jouw organisatie en zoek je hulpmiddelen om de app te introduceren? Kijk dan hier voor tools om aan de slag te gaan met BewustBelast.