Goede voorbeelden

Alles loopt op rolletjes met de montagewagen

De montagewagen is in hoogte verstelbaar, waardoor iedere medewerker op een prettige hoogte kan werken. Resultaat: minder rugbelasting, bijna geen tilwerk meer, kortere doorlooptijden, opgeruimde productieruimten, betere productkwaliteiten, minder faalkosten.

Lees Alles loopt op rolletjes met de montagewagen

Continu verbeteren bij Caterpillar

Door een integrale aanpak worden ervaren knelpunten opgelost en wordt er continu gewerkt aan verbeteringen op het gebied van veilig en gezond werken. Resultaat: tevreden medewerkers, zicht op risicovermindering, bewustzijn bij medewerkers.

Lees Continu verbeteren bij Caterpillar

Metaalbedrijf bouwt kantine om tot fitness ruimte

Fitheid en fysieke belastbaarheid van medewerkers wordt verhoogd door een persoonlijk trainingsprogramma. Resultaat: hoger zelfbewustzijn van medewerkers, flexibeler in het werk, plezier en positieve houding, minder klachten.

Lees Metaalbedrijf bouwt kantine om tot fitness ruimte

Stabilit Benelux – praktische aanpak fysieke belasting in kleine organisatie

Per werkplek is gekeken naar de risico’s en mogelijke maatregelen om die te verlagen. Door de benoeming van een interne coach blijft er aandacht voor fysieke belasting.

Lees Stabilit Benelux – praktische aanpak fysieke belasting in kleine organisatie

Sligro – het grootste leslokaal van Nederland

Sligro stelt hun logistieke ruimtes beschikbaar voor studenten logistiek op het ROC. Hierdoor leren ze nu al op de juiste manier te werken. Resultaat: kennis oudere werknemers wordt overgedragen.

Lees Sligro – het grootste leslokaal van Nederland

Aanpak organisatieklimaat door IZZ

Door in te zetten op een positief organisatieklimaat wordt de fysieke belasting en de behoefte aan zorg verminderd. Resultaat: wetenschappelijk bewezen effect, minder klachten aan bewegingsapparaat en minder emotionele uitputting.

Lees Aanpak organisatieklimaat door IZZ

Participeren in preventie bij Océ

Door bij het ontwerp van werkplekken al na te denken over ergonomische optimalisatie wordt de fysieke belasting verlaagd. Een gezondheidsmonitor geeft medewerkers inzicht in hun eigen gezondheid. Resultaat: hogere medewerkerstevredenheid, minder klachten.

Lees Participeren in preventie bij Océ

Veldhuis Advies in beweging

De risico’s van langdurig zitten worden aangepakt bij de nieuwe inrichting van het kantoor. Een gezonde lifestyle wordt gestimuleerd. Resultaat: stijging klanttevredenheid, hogere waardering werkplek, medewerkers voelen zich fitter.

Lees Veldhuis Advies in beweging

Structuur en cultuur bij Binder

Door bewust te zijn van mogelijke risico’s op werkplekken en het gesprek aan te gaan met opdrachtgevers wordt fysieke belasting verlaagd. Resultaat: daling ziekteverzuim van 5,5% naar 2,4%, kritischere houding en cultuur om elkaar aan te spreken, plezierige werksfeer.

Lees Structuur en cultuur bij Binder

Een leven lang gezond bij Gouda Vuurvast Services

Door de inzet van interne coaches worden adviezen beter geaccepteerd. Er wordt in dialoog naar oplossingen gezocht om de fysieke belasting te verlagen. Resultaat: laag ziekteverzuim, enthousiaste werknemers, proactieve houding, professionele uitstraling bij klanten.

Lees Een leven lang gezond bij Gouda Vuurvast Services