Terugkijken webinar: Verminder fysieke overbelasting in de zorg

Er gebeurt al heel veel goeds in de zorg om fysieke overbelasting te voorkomen. Toch kan het beter. Veel (zorg)organisaties zijn zoekende hoe zij op een gezonde en veilige manier de fysieke overbelasting kunnen verminderen met minder ziekteverzuim en uitval, betere zorg en een aantrekkelijkere werkgever als gevolg. Waarmee kunnen personeel en organisaties aan de slag om fysieke overbelasting verder én blijvend te verminderen? De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft, op basis van onderzoek, nieuwe inzichten die hierbij kunnen helpen.

In het webinar ‘Verminder fysieke overbelasting in de zorg’, georganiseerd door het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk, werden ruim 150 deelnemers geïnspireerd door experts van de Nederlandse Arbeidsinspectie, LOCOmotion en zorgorganisatie Beweging 3.0 om morgen aan de slag te gaan met het verder verminderen van fysieke overbelasting. Wat waren hun voornaamste inzichten, tips en tools? Anita Hertogh van de Nederlandse Arbeidsinspectie vertelde wat de meest actuele inzichten zijn naar aanleiding van hun onderzoeken, Nico Knibbe van LOCOmotion vertelde hoe de praktijk eruit zou zien als je alles aangrijpt dat er voorhanden is om fysieke overbelasting voor te zijn en Bas van der Doelen van zorgorganisatie Beweging 3.0, deelde inspireerde inzichten over hun praktische aanpak van fysieke overbelasting. Scroll naar beneden voor de samenvatting, tips en tools.

Dit webinar werd bekeken door organisaties binnen èn buiten de zorg waaronder leidinggevenden, werknemers en iedereen die zich bezighoudt met arbo op de werkvloer zoals: ergo coaches, arbo verantwoordelijken en andere verantwoordelijken voor fysieke belasting en preventie. De sector zorg is in dit webinar als voorbeeld aangehouden om te vertellen welke ruimte voor verbreding en verbetering er binnen het werkveld ligt en is zeker ook voor andere sectoren toepasbaar.

Heb je het webinar gemist of wil je het nog eens terugkijken? Dat kan hier:

Verminder fysieke overbelasting in de zorg

Naar het webinar

Samenvatting

Maak de basis op orde
De Nederlandse Arbeidsinspectie benadrukte: maak de basis op orde. Het kan niet meer zo zijn dat je dat niet doet en daardoor de risico’s niet op orde hebt. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet verbetermogelijkheden voor alle lagen in de organisatie. Van bestuur tot leidinggevenden en werknemers. Ook in het omgaan met cliënten en hun familie. Maar hoe doe je dat? Zet de werknemer op één, maak de basis op orde, zorg voor bewustwording en kennis en ga in gesprek met elkaar hoe het beter kan. 

Spijker je kennis bij en gebruik wat er al is
Zorg dat je weet hóe je het verminderen van fysieke overbelasting conform de afspraken, zoals vastgelegd in de Arbocatalogi, in de praktijk brengt. Oftewel: weet hóe zou het moeten en maak gebruik van alles wat er is. LOCOmotion gaf een concreet overzicht van beschikbare (online) tools: zo breng je jouw assessment op orde met behulp van de BeleidsSpiegel, TilThermometer, RisicoRadar. En werk je op basis van de resultaten van je assessment toe naar veilig(er) werken zoals gedefinieerd door de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting. Maak daarbij gebruik van praktische tools zoals: De Leerstand, GoedGebruik, Free Learning, Scouters en de ZelfredzaamheidsRadar.

Activeer elke dag de aandacht voor de risico’s
Beweging 3.0 inspireerde de kijkers met de uitleg over werken volgens de Big Five. Hiermee weten ze dagelijks de aandacht vast te houden voor risico’s op fysieke overbelasting. Deze aanpak stimuleert de medewerker om zelf het heft in handen te nemen.

Tijdens de vragensessie werden uiteenlopende kijkersvragen behandeld door de experts. Zoals de uitdagingen die er nog zijn, gebrek aan support van managers, niet nee durven zeggen tegen zorgvragers, de werkdruk voor ergocoaches en wat je kunt doen als de aanschaf van (thuis)hulpmiddelen een geldkwestie is en de veiligheid van werknemers in het gedrang komt. 

Handige links naar factsheets, tools en instrumenten

Tijdens het webinar deelden de experts verschillende, handige tools en tips. Hier vind je alle tips en links op een rij:

Toelichting handige websites:

  • Een website met kennis over ergonomie in de zorg door middel van ergo-selfie-filmpjes. Kijk, leer en stuur zelf ook een filmpje in: www.ergofilm.nl
  • Website met ruim 60 gratis e-learning modules die je zonder in te loggen kunt doen: www.freelearning.nl
  • Hoe voorkom je fysieke overbelasting en bevorder je zelfredzaamheid: www.goedgebruik.nl
    Een website met ruim 200 films over hoe je fysiek gezond werkt in de zorg. Je kunt op deze website QR codes downloaden die verwijzen naar de GoedGebruik films. Die code’s kun je op hulpmiddelen plakken zodat je altijd snel ter plekke naar de video kunt.
  • Beoordeel je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van fysieke belasting en krijg een persoonlijk leeradvies. Zowel voor zorgverleners als medewerkers van ondersteunende diensten: www.leerstand.nl Deze website biedt een mooie methode om jezelf te checken of dat je voldoende weet en kunt wat betreft fysieke belasting. Het systeem verwijst je door naar educatief materiaal (zoals films, artikelen, free learning, etc.).
  • Website met toegankelijke informatie, onafhankelijk advies en innovatieve hulpmiddelen voor en door mensen die beter willen bewegen, hun mantelzorgers en professionals: www.scouters.nl
  • Online instrument om de zelfredzaamheid van een cliënt in kaart te brengen en samen te bedenken hoe je die kunt verbeteren: www.zelfredzaamheidsradar.nl.