Op zoek naar inspirerende concepten/product service systemen?

Voor het vak Advanced Concept Design van de TU Delft afdeling Industrieel Ontwerpen, dat in september weer van start gaat, worden 10 nieuwe (opdrachtgevers en) opdrachten gezocht, waarmee een enthousiast team van 12-15 masterstudenten aan de slag kan gaan.

We roepen belangstellenden op voor 1 mei aanstaande een voorstel in te dienen.

De opdrachten moeten passen binnen de focus van de Sustainable Development Goals en aansluiten bij de leerdoelen van het vak.

Eerder nam Bovatin deel met een opdracht om de fysieke belasting van de tegelzetter te verbeteren, met succesvol resultaat.

Advanced Concept Design in een notendop

Kortgezegd komt deelname aan ACD er op neer dat enthousiaste, internationale masterstudenten concepten ontwikkelen (product service systemen) in opdracht van bedrijven. In 3 groepen van 4-5 studenten werken aan een door een bedrijf geformuleerde opdracht voor conceptontwikkeling tegen een vergoeding van € 7.500,-, gedurende een half jaar. 

De opdracht is gebaseerd op een idee, behoefte of een gesignaleerd probleem en dus behoorlijk concreet, maar laat wel ruimte over voor een brede verkenning van de oplossingsruimte. De impact van de concepten kan bijvoorbeeld in de opdracht worden voorgeschreven, maar de manifestatie dient door de studenten te worden ingevuld.

De eerste 10 weken van het project zijn gericht op het vergaren van de juiste inzichten voor de conceptontwikkeling. Op basis van onderzoek op het gebied van:

 • cultuur
 • de gebruiker/ergonomie en
 • technologie

formuleren en visualiseren de studenten een persoonlijke visie op het te ontwikkelen concept en starten met ideeontwikkeling. Deze fase wordt met een groepspresentatie afgesloten.

In het tweede kwartaal vertalen de individuele studenten deze visie via een brede verkenning van de oplossingsruimte naar ca. drie concepten. Het tussenresultaat bestaat uit ca. 36-45 concepten, waaruit in overleg een keuze wordt gemaakt. Elke student werkt vervolgens het gekozen concept uit en doet verschillenden ontwerpslagen en testen om het concept te valideren en te verbetern.

De eindresultaten worden in een rapportage en een kort filmpje van 3 minuten vastgelegd.

Voorbeelden van de periode 2011-2016 jaren zijn te vinden in het ACD booklet (bijlage).

Voorbeelden van opdrachtgevers: VanderLande, KLM, Schiphol, ErasmusMC, Amsterdam UMC, Tover, Bartimeus, De Laatste Eer, Urgenda, PON, Politie, NS

Een voorbeeld van een recent project voor wayfinding voor blinden in opdracht van Bartimeus is hier te vinden.

Advanced Concept Design; waarom meedoen?

 • nieuwe inzichten uit gebruiks/cultureel/technology onderzoek
 • zeer brede exploratie van de oplossingsruimte
 • discussie stimuleren voor strategiebepaling op basis van concepten
 • inspiratie voor uitbreiding productportfolio
 • dubble check eigen bevindingen design afdeling

Van het bedrijf (of de onderzoeksgroep) wordt verwacht:

 • een opdrachtformulering,
 • introductie van de opdracht, zo mogelijk bij het bedrijf (begin sept)
 • bereidheid tot communicatie met de studenten bij vragen
 • aanwezigheid bij de presentaties (totaal 3: half nov, begin dec, eind jan) en geven van feedback op de bevindingen en de voorstellen
 • totale tijdsbesteding ca 5 dagen

De opdrachtgever heeft het recht binnen drie maanden na afloop van het project 5 resultaten uit te kiezen voor commercieel gebruik. Via de links vind je meer informatie over het vak en  vakvoorwaarden en de algemene voorwaarden.

Planning

1 mei    deadline draft proposal 
1 juni     selectie en finetuning opdrachten
1 juli      deadline deelnamebevestigingen

Geïnteresseerd? Neem contact op met Marijke Idema: m.k.idema@tudelft.nl