Onderzoek: bronaanpak bij fysieke belasting en de inzet van deskundigen

Met een vragenlijst en twee online werksessies hield TNO een onderzoek onder de fysieke belasting experts binnen ons netwerk. Fysieke arbeidsbelasting is nog steeds een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en beroepsziekten, ondanks alle inspanningen van afgelopen decennia. Dat roept de vraag op of deskundigheid en preventief beleid wel voldoende worden gebruikt. En of deskundigen wel op tijd worden ingeschakeld, zodat bronaanpak mogelijk is.

In het Tijdschrift voor Human Factors (jaargang 46, nr. 2, juli 2021) vertellen de onderzoekers (Frank Krause, Luuk Bouwens en Marjolein Douwes) over het onderzoek en over de mogelijkheden voor meer impact.

Lees het artikel ‘Bronaanpak fysieke belasting en de inzet van deskundigen’ (PDF)