Factsheet fysieke arbeidsbelasting 2021

Bijna vier op de tien werknemers in Nederland heeft te maken met een vorm van fysiek belastend werk zoals tillen, duwen/trekken, lastige houdingen of repeterende bewegingen. Dit kan leiden tot klachten en beroepsziekten aan spieren, pezen, banden en gewrichten. TNO beschrijft cijfers in een factsheet.

Het aandeel werknemers met een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat is hoog. In 2020 ging het bij 42% van de werknemers met een nieuwe beroepsziekte om een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 23% toe te schrijven aan fysiek belastend werk. De jaarlijkse kosten voor loondoorbetaling bij verzuim met klachten aan het bewegingsapparaat bedragen 1,8 miljard. Bij de vorige meting was dit nog 1,5 miljard.

De cijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, een gezamenlijk onderzoek van TNO en CBS.

Hoe Top Werk Jij? Pak lichamelijke belasting aan!

Om aandacht te vragen voor de preventie van lichamelijke belasting op de werkvloer, zijn het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Focal Point Nederland (FOP) in 2020 een campagne gestart: ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’. Deze campagne loopt door tot eind 2021 en besteedt naast fysieke overbelasting ook aandacht aan onderbelasting (langdurig zitten) op het werk. Informatie en tips voor meer bewegen tijdens de werkdag zijn te vinden op de campagnesite ‘Elk halfuur even bewegen: zet ook de stap!’.