Facts fysieke arbeidsbelasting en beeldschermwerk 2022

Bijna 40% van alle werknemers doet fysiek belastend werk. Dit kan leiden tot gevolgen voor de gezondheid. Van alle werknemers met klachten in de laatste 12 maanden, had 56% klachten aan het bewegingsapparaat. 42% van de Nederlandse werknemers met één of meer door een arts vastgestelde beroepsziekte(n) in het afgelopen jaar, heeft een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat.

Van alle werkgerelateerde verzuimdagen is 20% toe te schrijven aan fysiek belastend werk. De jaarlijkse kosten voor loondoorbetaling bij verzuim met klachten aan het bewegingsapparaat bedragen 1,5 miljard. Dit is minder dan voorgaande jaren. In de factsheet fysieke arbeidsbelasting zet TNO de feiten op een rijtje.

Soort klachten
Klachten aan de spieren en gewrichten kunnen ontstaan als er vaak of langdurig in een niet neutrale houding gewerkt wordt, bijvoorbeeld bij ver reiken met de armen, op de knieën werken of voorovergebogen staan. Tillen is vaak gerelateerd aan rugklachten, duw- en trekbelasting kan leiden tot schouderklachten, hand-armtaken en -trillingen kunnen leiden tot klachten aan armen, nek en schouders (KANS-klachten).

Werknemers met meer dan 6 uur per dag beeldschermwerk hebben een hogere kans op klachten (42,5%) dan werknemers met 1 uur of minder beeldschermwerk. Ook het risico op beroepsziekten aan armen, nek en schouders (KANS) is verhoogd bij meer dan 6 uur beeldschermwerk. Lees hier meer over in de factsheet Beeldschermwerk 2022.

Aanpak fysieke belasting
Een preventieve aanpak van fysieke belasting helpt om klachten te voorkomen. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid de risico’s te kennen, in kaart te brengen met een risico-inventarisatie en -evaluatie en vervolgens passende maatregelen te treffen. Maar hoe kom je tot een goede aanpak fysieke belasting? De Wegwijzer Fysieke belasting kan daarbij helpen, van inventarisatie en draagvlak verkrijgen tot implementatie en borging van maatregelen. Afhankelijk van hoe goed je de risico’s al kent, zijn verschillende startpunten mogelijk.