Duw & Trek Check (DUTCH) vernieuwd

De Duw & Trek Check (DUTCH) is een eenvoudige methode om zonder krachtmetingen de fysieke belasting van duw- en trektaken te bepalen. Daarmee is het een waardevolle tool voor de uitvoering van de RI&E fysieke belasting. Vanwege het beschikbaar komen van nieuwe onderzoeksresultaten is de methode achter de schermen aangepast.

Wat biedt de DUTCH?
De methode biedt inzicht in risico’s door het uitvoeren van het duwen of trekken van karren voor het ontstaan van lichamelijke klachten. Om het risico te kunnen bepalen voert de gebruiker informatie in over het kargewicht, de afstand, de frequentie van de taak en enkele kenmerken van de kar en de route. Op basis van die gegevens wordt het maximale kargewicht bepaald dat in die situatie zonder gezondheidsrisico kan worden geduwd of getrokken. De resultaten geven tevens inzicht in de oorzaken van eventuele overbelasting en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om overbelasting aan te pakken (plan van aanpak).

Wat is er veranderd?
Voor de gebruiker verandert er niets: deze moet nog steeds dezelfde gegevens invoeren en ook de resultaten zien er hetzelfde uit. De verandering zit in de berekening van de grenswaarden die gelden voor een specifieke duw/trektaak. Deze is gebaseerd op een dataset van krachtmetingen onder verschillende omstandigheden (de zogenaamde Mital- en Snooktabellen). Intussen is er een grotere dataset beschikbaar gekomen*, die is opgenomen in de berekeningen. Door deze dataset te gebruiken is de wetenschappelijke onderbouwing van de grenswaarden in DUTCH verder verbeterd.

 *Potvin J.R., Ciriello V.M., Snook S.H, Maynard W.S., Brogmus G.E. (2021) The Liberty Mutual manual materials handling (LM-MMH) equations, Ergonomics, 64:8, 955-970, DOI: 10.1080/00140139.2021.1891297