De BewustBelast app op maat voor jouw praktijk

Het creëren van een gezonde werksituatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. De BewustBelast app helpt werknemers om ‘bewust gezonde’ keuzes te maken door inzicht te geven in risico’s wat betreft fysieke belasting.

Uit een eerste analyse van de inzet van BewustBelast blijkt dat werknemers behoefte hebben aan meer herkenbaarheid in de app. In de huidige app wordt bijvoorbeeld gesproken over het tillen van ‘lasten’, zonder link naar het type werk van de gebruiker. De herkenbaarheid voor werknemers kan vergroot worden door specifieke kenmerken van de eigen praktijk op te nemen in een aparte versie van de app. In zo’n specifieke versie wordt bijvoorbeeld gesproken over het tillen van kratten fruit of het uitvoeren van werkzaamheden aan een plafond. Ook de oplossingen kunnen specifieker ingevuld worden.   

Interesse in een versie voor jouw praktijk?

TNO start met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een begeleidingstraject waarin specifieke versies ontwikkeld worden. Bedrijven of sectororganisaties die meedoen aan het traject nemen deel aan 2 a 3 bijeenkomsten waarin we door de app heen lopen en bespreken welke specifieke input (welke kenmerken, welke risico’s, welke taken) en welke specifieke adviezen en acties verzameld moeten worden om de eigen versie te ontwikkelen. Aan deelname aan de bijeenkomsten en begeleiding van TNO zijn geen kosten verbonden. Het daadwerkelijk ontwikkelen van een specifieke versie van de app maakt geen onderdeel uit van de begeleiding. Deelnemende partijen moeten voornemens zijn de eigen versie van de app ook te laten realiseren in samenwerking met de appbouwer, EagleScience Software.

Wat levert het op?

Na het doorlopen van het traject heeft de organisatie of sector een eigen op maat gemaakte versie van de app, waarin zowel de vragen als de feedback herkenbaar zijn voor werknemers. Dit vergroot de acceptatie en de mate van gebruik en maakt het makkelijker de app te gebruiken en tot oplossingen voor knelpunten te komen. Kortom, een unieke kans: laat een eigen (versie van een) app ontwikkelen met veel eigen inbreng!

De sectorspecifieke app werkt op dezelfde manier als BewustBelast, wijzigingen of aanvullingen op de app anders dan het invullen van kenmerken en context zijn mogelijk maar moeten dan zelf gefinancierd worden. 

Interesse in deelname of aanvullende vragen? Stuur een e-mail naar ons.