Beter hybride werken met de toolbox van TNO

Hybride werken wordt op dit moment op grote schaal toegepast door kantoormedewerkers in Nederland. Het combineren van thuiswerken en werken op locatie is in principe niet nieuw, maar de schaal waarop het nu gebeurt is wel nieuw. TNO heeft in 2022 in samenwerking met het ministerie van SZW onderzoek gedaan bij verschillende organisaties naar hun transitie van thuiswerken naar hybride werken. De geleerde lessen zijn verwerkt in de Toolbox Hybride Werken die werkgevers en werknemers helpt om effectiever, gezonder en fijner hybride te kunnen werken.

Hybride werken biedt werknemers veel flexibiliteit en autonomie. Ook biedt het de mogelijkheid om tot een betere werk-privébalans te komen. Daarnaast brengt het Hybride werken ook uitdagingen met zich mee bijvoorbeeld als het gaat over onderlinge verbinding, faciliteiten voor hybride werken en bereikbaarheid. Om werkgevers en werknemers een handje te helpen met het inrichten van hybride werken heeft TNO praktische tips verzameld.

Tools om hybride werken goed in te richten

TNO ontwikkelde een toolbox die werknemers en werkgevers helpt om hybride werken goed in te richten. In verschillende tools krijg je als werknemer, leidinggevende of werkgever handvatten aangereikt om hybride werken te laten slagen. Aan bod komen onder meer manieren om goede afspraken te maken, meer onderlinge verbinding te creëren of succesvol hybride te kunnen brainstormen.

In de toolbox vind je tools over de volgende onderwerpen:

•            Teamgesprek hybride werken: doel en afspraken vastleggen.

•            Werknemers ‘verleiden’ om naar kantoor te komen.

•            Wat is hybride werken nu eigenlijk precies?

•            Effectief hybride vergaderen.

•            Gezond hybride werken op elke werkplek.

•            Tips voor en door leidinggevenden.

•            Handige links en ervaringsverhalen.

De toolbox Hybride Werken vind je op het Arboportaal. Dit is een website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waar allerlei informatie te vinden is met betrekking tot gezond en veilig werken, voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals.

De komende tijd zal TNO verder onderzoek doen naar de specifieke toepassing van de Toolbox Hybride Werken op het MKB. Wil je op de hoogte blijven én laagdrempelig bijdragen aan dit onderzoek? Mail dan naar: hybridewerken@tno.nl

Meer weten over Hybride werken?

Hoe laten we hybride werken voor iedereen werken? | TNO
Webinar Hybride werken