Advanced Concept Design van de TU Delft zoekt opdrachten

Advanced Concept Design in een notendop

Kortgezegd komt deelname aan ACD er op neer dat enthousiaste internationale masterstudenten concepten ontwikkelen (product service systemen). Ze werken in 3 groepen van 4-5 werken aan een door een bedrijf geformuleerde opdracht voor conceptontwikkeling tegen een vergoeding van € 7.500,-, gedurende een half jaar. Voor onderzoeksprojecten is het mogelijk hierop soms een uitzondering te maken. De opdracht is gebaseerd op een idee, behoefte of een gesignaleerd probleem en dus behoorlijk concreet, maar laat wel ruimte over voor een brede verkenning van de oplossingsruimte.

De impact van de concepten kan bijvoorbeeld worden voorgeschreven, maar de manifestatie dient door de studenten te worden ingevuld.

Het eerste kwartaal is gericht op het vergaren van de juiste inzichten voor de conceptontwikkeling. Op basis van onderzoek op het gebied van:

 • cultuur
 • de gebruiker/ergonomie en
 • technologie

ontwikkelen de studenten een persoonlijke visie op het te ontwikkelen concept. Deze fase wordt met een groepspresentatie gedeeld.

In het tweede kwartaal vertalen de individuele studenten deze visie via een brede verkenning van de oplossingsruimte naar ca. drie concepten. Het tussenresultaat bestaat uit ca. 45 concepten. Elke student werkt vervolgens het gekozen concept uit en doet verschillenden testen om het concept te valideren en te verbetern.

De eindresultaten worden in een rapportage en een kort filmpje van 3 minuten vastgelegd.

Voorbeelden van de periode 2011-2016 jaren zijn te vinden in het ACD booklet .

Voorbeelden van opdrachtgevers: VanderLande, KLM, Schiphol, ErasmusMC, Amsterdam UMC, Tover, Bartimeus, De Laatste Eer, Urgenda, PON, Politie, NS.

Een voorbeeld van een recent project voor wayfinding voor blinden in opdracht van Bartimeus vind je hier.

Advanced Concept Design; waarom meedoen?

 • nieuwe inzichten uit gebruiks/cultureel/technology onderzoek
 • zeer brede exploratie van de oplossingsruimte
 • discussie stimuleren voor strategiebepaling op basis van concepten
 • inspiratie voor uitbreiding productportfolio
 • dubble check eigen bevindingen design afdeling

Van het bedrijf (of de onderzoeksgroep) wordt verwacht:

 • een opdrachtformulering,
 • introductie van de opdracht, zo mogelijk bij het bedrijf (begin sept)
 • bereidheid tot communicatie met de studenten bij vragen
 • aanwezigheid bij de presentaties (totaal 3: half nov, begin dec, eind jan) en geven van feedback op de bevindingen en de voorstellen
 • totale tijdsbesteding ca 5 dagen

De opdrachtgever heeft het recht binnen drie maanden na afloop van het project 5 resultaten uit te kiezen voor commercieel gebruik.

Via de links vind je meer informatie over het vak en  vakvoorwaarden en de algemene voorwaarden.

planning
1 mei    deadline draft proposal 
1 juni     selectie en finetuning opdrachten
1 juli      deadline deelnamebevestigingen

Geïnteresseerd? Neem contact op met Marijke Idema: m.k.idema@tudelft.nl